Sunday, 5 August 2012

Fire of Kedusha

On Shabbos afternoon I was reading through the 'Rehimas Chalukas Dolarim Letzedokoh' for 17 Menachem Av 5751 and saw an interesting comment by the Rebbe that adds explanation to yesterday's Hayom Yom.

In the Hayom Yom for 16 Menachem Av it says:
נסיעות הבעש"ט [הבעל שם טוב] בתחילת ההתגלות שלו היו [על דבר] שלשה ענינים: פדיון שבוים, חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי היה מבאר בזה: גליא שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר פייער האט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל אן זאגען איהם: האב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

During 'Dollars' the following encounter took place:

להרה"ח ר' שמואל גרייזמאן נתן הרבי דולר נוסף לתת לצדקה באה"ק.
הריל"ג אמר שיהי' בכינוס השלוחים באה"ק.
הרבי נתן לו דולר נוסף ואמר: 'וועסטו אפגעבן דארטן אויפן כנס, און האלטן א פייערדיגע רייד'. ובחיוך: 'זיי זאלן זיך נאר ניט אנצינדן דארטן. א פייער וואס איז א פייער דקדושה פארברענט ניט, ס'מאכט שטארק, זאל זיין אין א גוטן אופן און בשורות טובות 
 
 

No comments: